baner.jpg

 

Tytuł projektu:
„Centrum edukacji ekologicznej – warsztaty praktycznej ekologii”
VIS 1

 

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0007/15-02

 

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej różnych grup mieszkańców woj. pomorskiego oraz włączenie mieszkańców w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Cel zostanie osiągnięty w okresie 3 lat poprzez adaptację budynku gospodarczego i ogrodu do potrzeb edukacji ekologicznej, przez co podniosą się standardy pracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa i zostanie rozszerzona oferta edukacyjna. Zwiększy się oddziaływanie prowadzonej edukacji.


Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie oddziaływania Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w zakresie edukacji ekologicznej z 2500 osób rocznie do min 5500 osób rocznie;
2. Zachowanie alej w krajobrazie woj. pomorskiego jako cennych siedlisk przyrodniczych, przy uwzględnieniu konieczności poprawy bezpieczeństwa i przebudowy zadrzewień w perspektywie czasowej.

 

Planowane efekty:
Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w Kwidzynie wraz z ogrodem, prowadzenie zajęć dla minimum 5 500 osób rocznie w formie: warsztatów, seminariów, spotkań z ekspertami przyrodnikami.

 

Wartość projektu: 1 718 257,24 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 189 497,54 PLN